Regisztáció

Adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási feltételek

szerkesztőség |

\1. Felhasználási feltételek és adatvédelem röviden

1.1 • Személyes adataid közül csak az e-mail-címedet kérjük és tároljuk. Azért kérjük, hogy a bizonyos szolgáltatásokat használni tudj, például cikket írhass, és hogy szükség esetén felvehessük veled a kapcsolatot.
• Más célra (például kutatásokhoz) csak akkor használjuk fel az adatot, ha arra felkérésre külön engedélyt adsz nekünk.
• A regisztrációs profilod megszüntetésével az adat is törlődik.
• Az adatkezeléssel kapcsolatban minden törvényi előírást betartunk, és ügyelünk rá, hogy illetéktelenek még véletlenül se férjenek hozzá az adataidhoz.
• Ha az itt olvasható felhasználási feltételeken, vagy az adatvédelmi szabályzaton változtatnánk, akkor arról 30 nappal a változás előtt e-mailben értesíteni fogunk téged.

\2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
2.1. Jelen Szabályzat tartalmazza a Szolgáltató és a Weboldalakat használó bármely harmadik személyek között létrejött jogviszonyokban a felek jogait és kötelezettségeit.
2.2. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele a jelen Szabályzat alapján történik. A regisztráció első lépése a regisztrációs lap a valóságnak megfelelő adatokkal történő hiánytalan kitöltése. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználói nevet választ, amely már létezik, a regisztrációs folyamatot köteles megismételni mindaddig, amíg a regisztrációs lap teljesen és hiánytalanul kitöltésre nem kerül, és tartalma nem ütközik már létező regisztrált Felhasználó egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Szabályzat tartalmát ismeri.
2.3. Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.
2.4. A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról Felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a Felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel.
2.5. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető felhasználói tartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, kép és hanganyagok a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, továbbá arra, hogy a Szolgáltatást reklám céljára nem használja.
2.6. A Szabályzat szerinti jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. A Felhasználók által a Szolgáltatónak nem jelzett postacím, illetve e-mail cím változásából vagy szolgáltatóik (postai, internet szolgáltatás) érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

\3. SZOLGÁLTATÁSOK
3.1. Blogszolgáltatás
A blogon közzétett anyagok a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználhatók.
3.2. Felhasználói Tartalmak (blog, fórum)
3.2.1. Blogbejegyzés közzétételéhez a Blogon regisztráció szükséges.
3.2.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a blogok illetve a felhasználói hozzászólások moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a közvetítő szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, tehát nem köteles a felhasználók által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására. A jogsértő Felhasználói Tartalmak bejelentésére a info@viridis.hu cím szolgál.
3.2.3.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan felhasználói tartalmakat, amelyek sértik a hatályos jogszabályokat, illetve amelyek Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:
3.2.3.1.1. közerkölcsbe ütköznek, törvénysértőek, vagy tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a blog szellemiségével, profiljával; 3.2.3.1.2. tartalmuk harmadik személy személyiségi jogait sérti;
3.2.3.2. A Felhasználó a fentiekkel kapcsolatban semmiféle kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
3.2.3.3. Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználói Tartalmak közzétételére szolgáló webhelyeken harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató hirdetést vagy egyéb reklámot (pl. ajánló) helyezzen el.

\4. ADATVÉDELEM 4.1. Azon adatokat, melyeket a Felhasználók a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan bocsátanak Szolgáltató rendelkezésére, Szolgáltató csak a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezésének megfelelően használhatja fel.

\5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, így például, de nem kizárólagosan az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazásokért vagy programokért.
5.2. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
5.3. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott személy tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget Felhasználók vagy a Látogatók által okozott, vagy egyébként a magatartásukkal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
5.4. Amennyiben a Látogatók, illetve a Felhasználók magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, úgy Szolgáltató törölheti ezen személyek regisztrációját.

\6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy törölje, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy bármely egyéb tartalmat helyezzen el.
6.2. Ha Szolgáltató valamely, jelen Szabályzatban meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról Szolgáltató lemondott. A fentiekben a Szolgáltató részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Szolgáltató rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát.
Jelen Szabályzat rendelkezései 2013. november hó. 1. napjától visszavonásig, illetve módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy azt a blogoldalon hozzáférhetővé teszi.

Budapest, 2013. november 1.


Creative Commons Licenc
Ezek a Tartalmak a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználhatók.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás

Hozzászólok

A szöveg formázásához markdownt használhatsz.
  • {{kw}}