Regisztáció

Privatizáció helyett önrendelkezés - Ugye Te is azt hitted, hogy mi a ghánaiaktól nem tanulhatunk demokráciát?

Takács-Sánta András |

Az alábbi érdekes esettanulmány részlet a Kisközösségi Program (www.kiskozossegek.hu) keretein belül készülő Kiútikönyvből, szerzői Vásárhelyi Csenge és munkatársai.

Ghána hosszú gyarmati múlttal rendelkező ország, ahol a vezetékes vízhez sokáig csak a gyarmatosítók férhettek hozzá. Függetlenségük visszanyerése után 1967-től egy nagy állami vállalat felelt a vízellátás biztosításáért és a vízforrások kezeléséért. Ez a cég azonban 1993-ra a csőd szélére jutott. Megmentésére a Világbank a vízszektor privatizációs átalakítását sürgette, amit az akkori kormánypárt jóvá is hagyott. A privatizáció előkészítése a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank javaslatára jelentős vízáremelkedéssel társult azért, hogy vonzóvá tegyék a piacot a befektetők számára. Erre válaszul privatizációellenes megmozdulások szerveződtek egy akkori ellenzéki párt vezetésével, amely azonban miután 2000-ben megnyerte a választásokat, hirtelen szintén a magánosítás mellett foglalt állást.

Az 1999-ben létrejött új állami vállalatot (GWCL) 10-25 évre tervezték bérbe adni külföldi cégeknek, a települési vízgazdálkodás egészét magánkézbe helyezve. A Világbank aukción igyekezett értékesíteni a vállalatot a legtöbbet ígérőknek, az ajánlattevők között francia, holland és dél-afrikai cégek egyaránt szerepeltek. A Világbank privatizáció melletti fő érve, miszerint a bérlő cégek több forrást tudnak majd biztosítani a vállalat megfelelő működéséhez, azonban hibásnak bizonyult. A tárgyalások során ugyanis kiderült, hogy a külföldi cégek különféle kockázatokra hivatkozva még kisebb összegeket sem kívántak volna befektetni a vállalatba.

Az eseményekre válaszul 2001-ben széles civil összefogással megalakult a Nemzeti Vízprivatizáció Ellenes Koalíció, miután úgy találták, hogy a magánosítás nem fogja javítani a vízellátást, különösen a szegények esetében nem. A Koalíció a kemény kormányzati támadások dacára folyamatosan akadályozta a cégekkel történő egyeztetéseket. Kitartó harcuknak köszönhetően több érdeklődő vállalatot is meggyőztek, hogy vonuljanak vissza, mire végül a kormány 2003-ban fölfüggesztette a pályázati folyamatot.

Ekkor a Világbank új javaslattal állt elő: a korábbinál rövidebb távú üzemeltetési szerződést ajánlott. Ez azonban lehetővé tette volna, hogy a bérlők a vállalat adósságait a lakosságra terheljék, a profit 100%-át hazatelepítsék, ugyanakkor nem kötelezte volna őket semmiféle jelentős befektetésre. 2006-ban létrejött végül egy ötéves üzemeltetési szerződés, amelynek révén a GWCL működtetéséért a holland Vitens és a dél-afrikai Rand Water közösen lettek felelősek. Ám amikor a szerződés 2011 nyarán lejárt, a kormány nem újította meg, mivel az üzemeltetési idő alatt felbukkanó sok probléma mellett a szolgáltatás minőségében sem történt jelentős javulás. A Koalíció a cégek felelősségre vonását kezdeményezte, a vízszolgáltatás pedig visszakerült állami kézbe.

*

Már a privatizációt sürgető intézkedések kezdetétől megcsappantak a befektetések a GWCL-be, ami jelentős problémákat okozott a vízszolgáltatásban. Egyrészt sokszor előfordult komoly vízhiány, amit a helyi vízértékesítők igyekeztek kihasználni: a vizet az eredeti ár sokszorosáért adták, és ezt a többség nem tudta megfizetni. Másrészt több területen újra megjelent egy víz által terjedő féregfertőzés is.

Savelugu 20 ezer fős települését a vízszolgáltatás szegényes minősége és a várost súlyosan érintő fertőzés kényszerítették arra, hogy saját kezébe vegye a vízelosztás irányítását. A településen az emberek a megbízhatatlan szolgáltatás miatt már évtizedek óta ásott kutakra szorultak vízigényük kielégítéséhez, amelyek egyben a féregfertőzés forrásaivá is váltak.

Savelugu Ghána északi részén, Savelugu-Nanton önkormányzat területén található, amely 149, főként mezőgazdasági települést foglal magában. 1999-ben az önkormányzatnak nemzetközi szervezetek (többek között a gyermekek jogait óvó UNICEF) segítségével sikerült partnerségi szerződést kötnie a GWCL-lel egy helyi vízelosztó rendszer üzemeltetéséről. A kezdeményezést helyi és külföldi aktivisták is támogatták, míg a nemzetközi szervezetek anyagilag járultak hozzá a megvalósításhoz. Ennek során csatornahálózatot alakítottak ki, tárolótartályt helyeztek üzembe, továbbá kutakat fúrtak.

Az önkormányzat által felügyelt és irányított vízszolgáltatási rendszer megfelelő működésének érdekében Saveluguban és más településeken is helyi lakosokat választottak ki ún. Víz- és Higiéniai Bizottságok megalakítására. A bizottságok tagjai részt vesznek a projektben, illetve kapcsolatot tartanak a vízszolgáltatóval. Mindez a rendszer fenntarthatóságának érdekében lényeges, mivel a helyi lakosok bevonása által az emberek érdemileg beleszólhatnak az őket érintő fontos kérdésekbe, és sajátjukénak érezhetik a programot. Emellett a vízbizottságok az anyagi támogatásoknak köszönhetően képesek teljes mértékben finanszírozni a rendszer kiépítési, működési és fenntartási költségeit.

Saveluguban és a környékbeli településeken igen biztató a vízbizottsági részvétel: egy felmérésből az derült ki, hogy a megkérdezett bizottsági tagok döntő többsége részt vesz a projektben. Több mint háromnegyedük úgy érzi, bevonták őt a működési szakaszba: egy részük a terep felderítésében, megfelelő területek keresésében működött közre, míg mások a kutak fúrásában. A megkérdezettek 40%-a pénzügyileg is hozzájárult a programhoz. A kapcsolattartás a szolgáltatóval ugyanakkor már kevésbé megy gördülékenyen. Probléma továbbá az is, hogy a tervezési fázisba csupán a bizottságok tagjainak mintegy negyedét vonták be. Ugyanakkor egy tanulmány megállapítása szerint a tagok számára nemcsak a nyitott közösségi részvétel okoz örömet, hanem az is, hogy elérhetnek olyan eredményeket, amelyek az egész közösség jól-létét segítik elő.

Mióta az önkormányzat kezébe került a térségben a víz feletti ellenőrzés, drasztikusan csökkentették a vízveszteségeket. Továbbá a kereszttámogatásoknak köszönhetően alacsonyabb áron tudják biztosítani a vizet, ami így a szegények számára is elérhető. Savelugu-Nantonban az elmúlt években nemcsak nőtt az ivóvízhez hozzáférők száma, de a vízszolgáltatás megbízhatósága is javult. Mindebben fontos szerepet játszott az, hogy a vízszolgáltatást a helyi emberek bevonásával működtetik. A szegénység és az írástudatlanság magas aránya ellenére sokan részt vesznek a megvalósításban. A közösségi cselekvés sikerességét bizonyítja, hogy nemcsak a féregfertőzéssel sikerült leszámolni, de az ország vidéki területein átlagosan 36%-os ivóvíz-ellátottságot 74%-ra növelték.

Noha külső segítség nélkül mindez aligha mehetett volna végbe, Savelugu települése jól példázza, hogy még ennyire hátrányos körülmények között is lehetséges egy, a helyben élők által ellenőrzött és irányított vízelosztó modell kialakítása.

*

Felhasznált irodalom:

Adam, A. 2005. Against the current: Community-controlled water delivery in Savelugu, Ghana. In: Balanyá, B., Brennan, B., Hoedeman, O., Kishimoto, S. and Terhorst, P. (Eds), Reclaiming public water: Achievements, struggles and visions from around the world, pp. 139–147. Amsterdam: Transnational Institute and Corporate Europe Observatory.

Laryea-Adjei G. & van Dijk M. P. 2012. Changing water governance in Ghana through decentralisation. International Journal of Water, 6: 215-231.

Mahama V.A. & Badu-Nyarko S. K. 2014. Community participation in water delivery services and sustainability in the Savelugu/Nanton municipality, Ghana. African Educational Research Journal, 2: 54-60.

Rouse, M. 2013: Institutional Governance and Regulation of Water Services: Second Edition – IWA Publishing, London, p. 114.

http://www.citizenarchive.org/cmep/Water/cmep_Water/reports/ghana/articles.cfm?ID=7914

http://www.citizenarchive.org/cmep/Water/cmep_Water/reports/ghana/articles.cfm?ID=13878

http://courses.wcupa.edu/rbove/eco343/050Compecon/Africa/050900ghana.txt

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_privatisation_in_Ghana

http://ccs.ukzn.ac.za/files/By%20Alhassan.pdf

A letöltések ideje: 2015. március 16-17.

*

A kép forrása: http://yen.com.gh/15343-5-facts-ghana-one-dirtiest-countries-world.html

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás

Hozzászólok

A szöveg formázásához markdownt használhatsz.
  • {{kw}}