Regisztáció

Business as Unusual II.

Pauló Gergő |

Anyu Leves és Szendvicsbár

Ahogy a korábbi, hasonló témájú cikkemben írtam, a "Business as Unusual" szemlélet a jelenleg uralkodó, fenntarthatatlan, igazságtalan, kizsákmányoló, társadalmi problémákhoz és ökológiai válsághoz vezető gazdasági gyakorlatnak szeretne egy működő alternatívája lenni azzal, hogy a "Business as Usual" elsődleges mozgatórugója, a profitorientáltság helyébe a tisztes megélhetés mellett bizonyos "magasabb elvek" érvényesítését helyezi. Ez egy - bár különböző utakon és különböző mértékben, de - mindenki számára követhető szemlélet, melynek célja egy társadalmilag igazságos, fenntartható, etikus, emberközeli és a természet értékeit tiszteletben tartó és megóvó gyakorlat megvalósítása.

Nekem nem jár?

sopte |

"Anyag- és energiafogyasztásunk mérséklése tehát nélkülözhetetlen feltétele a Föld-méretű társadalmi igazságtalanság „gyógyításának” és a Föld-méretű környezetrombolás megfékezésének. Ez pedig életmódváltoztatást is jelent. Méghozzá valamiféle mértékletességre és egyszerűségre törekvést. Az egyszerűség természetesen nem jelent tartalmatlanságot. Olyan életet kellene élnünk, amely külsőségeiben (,,kifelé”) egyszerű, tartalmában (,,befelé”) gazdag. Nem unalmat és egyhangúságot jelent ez az egyszerűség, hanem valami másfajta, belső gazdagságra, változatosságra törekvést, amit nem is könnyű — lám! — megfogalmazni. Talán közelebb jutok hozzá egy példával. Az utazás, a turizmus az egyik legnagyobb érték a „nyugati” ember szemében."

Business as Unusual

Pauló Gergő |

Fuck the economy

A "Business as Usual" kifejezés minden bizonnyal sokak számára ismerősen cseng, és egyre inkább negatív érzéseket keltve. Ha a jelenlegi gazdasági világra szűkítjük az értelmezését, számomra (is) leginkább azokat a "jól bevált" folyamatokat jelöli a kifejezés, amiknek következménye a természeti értékek profitszerzés érdekében történő végletes kifosztása, az emberi értékek figyelmen kívül hagyásából következően a munkaerő kizsákmányolása, és a társadalmi különbségek hihetetlen mértékű megnövekedése. Ezek nagyon súlyos problémák és tendenciák, amik sokakat aggasztanak (köztük engem is), és sokan próbálnak is megoldást találni rájuk.

ÉRVELJÜNK v1.0

Pauló Gergő |

Filozófusok

VIRTUÁLIS VITAKULTÚRA

Az internetes fórumok, cikkek alatti "társalgási" felületek és például jelenleg tipikusan a facebook-os posztok alatti "tér" lehetőséget biztosítanak arra, hogy mindenki kifejezhesse véleményét szinte bármilyen témában. Olyan emberek is kapcsolatba kerülnek egymással ilyen módon (válaszolgatva egymás hozzászólásaira, és nem ritkán heves vitákat folytatva), akik az életben amúgy sohasem találkoznának. Hogy az ilyen, a virtuális térben lefolytatott vitáknak mennyi hozadéka van, az kérdés, de hogy a lehetőségek adottak az érvek ütköztetésére, az egyértelmű.

A VEGYES TÁPLÁLKOZÁSTÓL A VEGETARIANIZMUSIG ÉS VISSZA (DE NEM UGYANODA)

Pauló Gergő |

Holisztikus gazdaság Azért írtam meg ezt a cikket, mert úgy látom, hogy a táplálkozás messze fontosabb terület annál, mint amennyire komolyan vesszük, vagy amennyi figyelmet szentelünk neki. Az életünk szinte minden területére közvetve vagy közvetlenül hatással van. Meggyőződésem, hogy rengeteg egyéni egészségügyi, lelki, valamint társadalmi, környezetvédelmi és etikai probléma "magától" megoldódna, ha ezt a kérdést rendbe raknánk, ki tudnánk alakítani és követni tudnánk egy helyes irányt. Döbbenetes belegondolni, hogy mennyi fölösleges szenvedést idézünk magunkra a helytelen táplálkozással, és ami még rosszabb, hogy még csak össze sem kötjük az okokat a következményekkel, és általában valamiféle isten csapásának, vagy elkerülhetetlen dolognak gondoljuk, ha egészségügyi problémáink vannak. Bár az emberek egyéni felelőssége ebben tagadhatatlan, mégsem hegyezném ki ezt a történetet erre az egy tényezőre, a következők miatt. Egyrészt ez egy meglehetősen bonyolult kérdésnek tűnik elsőre, mert a felszínen annyiféle, egymásnak ellentmondó egészséges életmódra és táplálkozásra vonatkozó elmélet van, hogy nem könnyű ezek között eligazodni, és az ennek mélyére ásást, a precíz utánajárást talán nem várhatjuk el mindenkitől. Másrészt a kultúránk, "betegségiparunk" és modern, minden hagyománytól elszakadt életvitelünk egyáltalán nem segít minket abban, hogy ez ügyben tisztán lássunk, és helyesen cselekedjünk. Meglehetősen ki vagyunk szolgáltatva tehát az ostoba egészségpropagandának és piaci érdekeknek. Ezen is próbáltam írásommal segíteni.

Város vagy vidék? Mindkettő!

Pauló Gergő |

A zsúfoltságból való kiszakadás, a természet iránti vonzódás és az önellátás jegyében történő növénytermesztés illetve esetleg állattartás egyértelműen a vidék felé irányítja az embert. Viszont a hasonló gondolkodású és elkötelezett emberekkel való együttműködés, a sokszínű és izgalmas szellemi "tér", ami mindezt körülveszi és az a felismerés, hogy a környezetvédelmi problémák az ember, mint végső ok nyomán leginkább a sűrűn lakott városokban összpontosulnak, inkább visszatart a vidékre költözéstől.

Vidék vagy város

Akinek köszönhetően többet tudunk a fenntartható energiáról - mellébeszélés nélkül

twentydigitcombination |

David J.C. MacKay (1967-2016)

Ahhoz, hogy a tudomány sokszor érthetetlen világát a felületes és egymásnak ellentmondó címlapsztorikon túl is megérthesse a laikus olvasó, olyan, a közönség nyelvén is értő közvetítőkre van szükség, mint David Attenborough, Carl Sagan vagy Öveges professzor. Április közepén – mint megkésve értesültem róla – egy ilyen nagyszerű közvetítővel lett szegényebb a világ: mindössze 48 évesen, gyomorrákban elhunyt ugyanis Sir David J.C. MacKay brit fizikus, a hazánkban is megjelent „Fenntartható energia – mellébeszélés nélkül” című könyv szerzője.

Pihenj egy kicsit, kedves Jane!

Pauló Gergő |

Jane fáradtan

Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nem megyek több Jane Goodall előadásra. Ha kedvem támad, megnézem/meghallgatom az interneten a temérdek felvétel valamelyikét, ami róla készült. Előadás helyett inkább csinálom azt, amit csinálnom kell az általa és általam is helyesnek tartott célok érdekében. Az eddig jegyekre szánt pénzt ezután is szívesen felajánlom a Jane Goodall Intézetnek, bevételkiesés ne legyen. De Jane-ből én már nem akarok erőt meríteni... Most már rajtunk kell, hogy múljon! Őt pedig hagyjuk pihenni! Akkor is, ha "nem akarja"...

A holisztikus látásmód teljes hiánya

Pauló Gergő |

Az EMBER

Talán nem túlzás azt mondani, hogy napjaink nyugati kultúrájának egyik fő hiányossága, hogy elveszítettük az egészlátásunkat. Olyan mértékben specializálódtunk, és vagyunk beleveszve saját szűk kis világunk dolgaiba és gondolkodásmódjába, hogy képtelenek vagyunk egészben látni az embert, a körülöttünk lévő világot, a felmerülő problémákat, és szinte képtelenek vagyunk kitekinteni a saját berögzött, lefixált gondolkodásmódunkból és ránézni a dolgokra más szemszögből is. Erre fogok most számomra érdekes, jelentős és egyben tipikus példákat hozni azzal a nem titkolt szándékkal, hátha az, aki ezt a írást olvassa, kicsit magára ismer, és szembesül azzal, hogy mennyire fontos, hogy képesek legyünk egy-egy jelenségre, problémára más szemszögből is ránézni.

Kólaköztársaság (Takács-Sánta András novellája)

Takács-Sánta András |

Zihálva kaptattam fölfelé a hegyen. A sötét, őszi éjszakában csak a sovány hold világított. Az elemlámpámat nem mertem bekapcsolni. Botorkáltam a szűk, bozótos ösvényen. Már rég nem éltek veszélyes vadállatok ezen a vidéken, az éjszakai erdő hangjai mégis félelemmel töltöttek el. Csak az tartotta bennem a lelket, hogy közel jártam már a helyhez. A helyhez, amelyet alighanem egyedül én ismerek. G-vel fedeztük föl vagy tíz évvel ezelőtt, és senkinek sem szóltunk róla. G pedig már halott.

Öregebb postok